Taip di sini untuk mencari

Ganjaran saya telah luput. Apa patut saya buat?

Setiap ganjaran eVoucher mempunyai tarikh luput penebusan, ia sama sekali berkaitan dengan terma dan syarat seperti yang dinyatakan dalam e-mel. Kod eVoucher mesti diaktifkan / dituntut sebelum tarikh luput.


Semua kod eVoucher yang tidak ditebus dan tamat tarikh secara automatik akan dibatalkan dan tidak dapat diganti, dikembalikan, atau diaktifkan semula. Poin Milieu anda juga tidak akan dikembalikan ke akaun anda.


Milieu Surveys tidak bertanggung jawab atas penebusan yang salah ke akaun orang lain atau tidak dituntut akibat kesalahan pengguna.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Maaf kami tidak dapat membantu. Bantu kami menambah baik artikel ini dengan maklum balas anda.