Nhập vào đây để tìm kiếm

Tôi có thể thay đổi một câu trả mà tôi đã chọn không?

    Không, khi bạn đã cung cấp câu trả lời và xác nhận xác nhận với câu trả lời đó, bạn sẽ không thể thay đổi câu trả lời được nữa. Vì vậy, vui lòng chú ý đến các câu trả lời để chúng tôi có thể tiếp nhận được những thông tin chuẩn xác nhất từ bạn. 


Không giống như Câu hỏi kiểm tra độ tập trung yêu cầu câu trả lời chính xác theo lẽ tự nhiên, những câu trả lời của bạn trong bài khảo sát đối với chúng tôi đều là những ý kiến và thông tin vô cùng quý giá! :)

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.