พิมพ์เรื่องที่คุณต้องการค้นหาที่นี่

ฉันจะรับลิงก์รางวัลจากได้อย่างไร

หลังจากที่คุณยืนยันตัวตนสำเร็จ ภายใน 10 วันทำการ  รางวัลจะถูกจัดส่งเป็น 'ลิงก์' ไปยังอีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้กับระบบ โดยพาร์ทเนอร์ที่ช่วยจัดส่งรางวัลให้เรา หัวข้ออีเมล“กดรับรางวัลจาก milieu (มิลยู) ของคุณที่นี่!”


**โปรดตรวจสอบกล่องจดหมายของคุณ และใช้ลิงก์ดังกล่าวเพื่อรับรางวัล


หากภายในกล่องจดหมายทั้งหมด (inbox) ไม่มีข้อมูลอีเมลใดถูกส่งเข้าไป โปรดค้นหาเพิ่มเติมใน จดหมายขยะ (Spam) หรือ ถังขยะ (Trash)


คุณเพียงทำตามขั้นตอนที่ระบุในลิงก์ (ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทของรางวัล) หลังจากนั้นรางวัลจะโอนโดยอัตโนมัติให้กับคุณภายใน 24 ชั่วโมง


โดยรางวัลไม่สามารถทำรายการได้ในช่วงเวลา 00:00 - 06:00 ของทุกวัน 


สำคัญ : eVoucher แต่ละใบมีวันหมดอายุระบุไว้ในอีเมล/ลิงก์ที่มีรางวัล และไม่อนุญาตให้ขยายวันหมดอายุนับจากวันที่ออกรางวัลโดยเด็ดขาด


คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

Send feedback
ขอโทษด้วยที่เราช่วยอะไรไม่ได้เลย ช่วยเราปรับปรุงบทความนี้ด้วยข้อมูลการตอบกลับของคุณ