Nhập vào đây để tìm kiếm

Tôi có thể khôi phục lại tài khoản đã hết hạn không?

Tài khoản Milieu Surveys của bạn sẽ tự động hết hạn sau 6 tháng không hoạt động.


Điều này có nghĩa rằng nếu bạn không hoàn thành bất kỳ bài khảo sát nào trong thời gian đó, tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa và tất cả điểm kiếm được sẽ hết hạn và không thể được sử dụng để đổi bất kỳ phần thưởng nào. Trạng thái tăng điểm của bạn (ví dụ: Bạc, Vàng, Bạch kim) cũng sẽ trở lại cấp Đồng.

Bạn sẽ được thông báo qua email nếu tài khoản của bạn không hoạt động trong một thời gian.


Để duy trì tài khoản của mình, chỉ cần tiếp tục hoàn thành khảo sát và thu thập thêm điểm để quy đổi những phần thưởng lớn!


Nếu tài khoản của bạn đã hết hạn và bạn mong muốn được kích hoạt lại, vui lòng Liên hệ Chúng tôi.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.