Nhập vào đây để tìm kiếm

Tại sao ứng dụng Milieu Surveys của tôi bị chậm hoặc tự động thoát?

Trong những trường hợp này cách giải quyết phổ biến nhất nên là xóa và tải lại ứng dụng. Việc xóa ứng dụng sẽ không ảnh hưởng đến điểm tích lũy hay các họat động của bạn trong ứng dụng.

 

Lưu ý với những thiết bị Android các bạn hãy đảm bảo luôn cập nhật lên phiên bãn mới nhất và các thiết bị Android 4.0 trở xuống sẽ dễ gặp nhiều vấn đề vận hành. Trước khi tải lại bạn hãy chú ý xóa hết các dữ liệu cũ liên quan đến ứng dụng Milieu Surveys.

 

Nếu đã làm các bước trên nhưng vẫn tiếp tục gặp những trục trặc, xin vui lòng Liên hệ chúng tôi và cung cấp thông tin về trục trặc của mình một cách chi tiết để chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn một cách tốt nhất 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.