Nhập vào đây để tìm kiếm

Tại sao tôi không thế quy đổi được phần thưởng?

Việc bạn không thể quy đổi được phần thưởng có thể là do những lỗi thường gặp như thông tin cung cấp sai lệch, số điểm quy đối không đủ. Nếu bạn gặp bất cứ vấn đề bất tiện nào xin vui lòng Liên hệ chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ, khuyến cáo bạn chụp màn hình lại lỗi bị gặp và cung cấp cho chúng tôi để việc giải quyết vấn đề sẽ nhanh chóng hơn

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.