Nhập vào đây để tìm kiếm

Mất bao lâu tôi mới có thể nhận được phần thưởng của mình?

Bạn sẽ nhận được phần thưởng trong vòng 10 ngày làm việc ( không kể những ngày cuối tuần và nghỉ lễ ). Nếu bạn không nhận được phần thưởng trong vòng 10 ngày, vui lòng Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.