Nhập vào đây để tìm kiếm

Làm thế nào để tôi kiếm thêm điểm ?

Số điểm bạn nhận được áp dụng với tất cả người dùng của chúng tôi, gồm những người đã nhận thưởng bằng cách thường xuyên tham gia tương tác với nền tảng của chúng tôi. Vì chúng tôi không muốn làm mất quá nhiều thời gian của bạn, các bài khảo sát của chúng tôi chỉ mất không quá một vài phút để hoàn thành. Chúng tôi đồng thời cũng cố gắng để làm cho các bài khảo sát trở nên vui vẻ, giải trí nữa! Do vậy chúng tôi hy vọng bạn sẽ sử dụng phần mềm thường xuyên để hoàn thành các bài khảo sát của chúng tôi.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.