Nhập vào đây để tìm kiếm

Tại sao lại có những Câu hỏi kiểm tra chú ý

Câu hỏi kiểm tra chú ý là gì?

Với chúng tôi sự tập trung mỗi khi bạn trả lời câu hỏi vô cùng quan trọng. Vì vậy các câu hỏi kiểm tra độ chú ý đơn giản sẽ được đưa ra để đảm bảo rằng bạn đang hoàn toàn tập trung . Lưu ý nếu bạn trả lời sai các Câu hỏi kiểm tra chú ý nhiều hơn một lần, tài khoản của bạn có thể tự động bị khóa


Tại sao tôi nhận được email thông báo tài khoản bị khóa do có câu trả lời không nhất quán trong những câu hỏi Kiểm tra Chú ý?

Tài khoản của bạn sẽ tự động bị khóa sau nhiều lần trả lời sai Câu hỏi kiểm tra chú ý. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng sai lầm đôi khi là điều khó tránh khỏi. Nếu bạn mong muốn được tái kích hoạt tài khoản của mình, vui lòng Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ giải quyết sớm nhất có thể.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.