Nhập vào đây để tìm kiếm

Tại sao tôi lại nhận được cảnh báo nhắc nhở khi đang cố đăng nhập?

Để đảm bảo duy trì tiêu chuẩn cao về dữ liệu, bảo vệ nền tảng và người dùng khỏi hành vi lạm dụng, mỗi người dùng chỉ được phép sử dụng một tài khoản Milieu duy nhất và chúng tôi không ngừng nỗ lực để đảm bảo rằng mỗi tài khoản người dùng đại diện cho một cá nhân duy nhất. 


Có một số điều kiện để kích hoạt hệ thống chúng tôi khóa tài khoản như sau:

  1. Mạo danh một người không phải làm bạn, đăng ký tài khoản Milieu với danh tính không phải là bạn
  2. Tại nhiều tài khoản Milieu Surveys
  3. Trả lời câu hỏi kiểm tra chú ý thất bại
  4. Mọi hành vi vi phạm đối với Điều khoản Sử dụng Milieu
Bạn cũng có thể nhận được thông báo quá email từ Milieu Surveys khi hệ thống khóa tài khoản bạn. Nếu bạn cảm thấy việc khóa tài khoản đã xảy ra do nhầm lẫn, vui lòng Liên hệ Chúng tôi
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.