Taip di sini untuk mencari

Bilakah mata saya akan tamat tempoh?

Mata akan tamat tempoh secara automatik selepas 12 bulan tidak aktif. Mata yang anda kumpulkan di akaun anda tidak akan luput selagi anda menyelesaikan sekurang-kurangnya 1 tinjauan dalam jangka masa 12 bulan. Akaun anda juga akan dinyahaktifkan secara automatik dan anda akan kehilangan semua tahap peningkatan mata yang anda perolehi. Sekiranya anda ingin mengaktifkan semula akaun anda, anda mesti mengemukakan permintaan untuk mengaktifkannya secara terus kepada kami. Namun, kami tidak akan dapat mengembalikan mata setelah tamat tempoh.

 

Contoh:

  • Anda menyelesaikan tinjauan pada 1 Jan 2020

  • Anda perlu mengambil sekurang-kurangnya 1 tinjauan dalam 12 bulan ke depan (dari 2 Jan 2020 - 31 Dis 2020) untuk akaun dan mata anda untuk terus aktif.

  • Anda akan menerima peringatan e-mel dari kami sebelum tarikh luput.

  • Sekiranya tidak ada tinjauan yang diselesaikan sebelum 31 Disember 2020, semua mata ganjaran  akan hilang dan akaun anda akan tamat tempoh.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.