Taip di sini untuk mencari

Bolehkah saya menukar alamat e-mel berdaftar saya?

Dasar Pengguna kami membenarkan 1 akaun untuk 1 peranti sahaja. Sekiranya anda masih mahu meneruskannya, sila Hubungi Kami dengan maklumat di bawah dan kami akan menyemak akaun anda:

  1. Alamat e-mel yang telah didaftarkan
  2. Tarikh lahir anda
  3. Jantina
  4. Nama didaftarkan
  5. Alamat e-mel baru
  6. Sebab menukar alamat e-mel

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.