Taip di sini untuk mencari

Apa yang berlaku sekiranya saya telah menyerahkan ID tuntutan yang salah?

Sekiranya anda telah menghantar butiran yang salah (seperti e-mel atau nombor telefon) untuk tuntutan ganjaran anda, sila Hubungi Kami dalam masa 48 jam dari waktu penebusan. Walaupun kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memberitahu rakan ganjaran kami mengenai perubahan tersebut, kami tidak dapat menjamin bahawa perubahan itu akan dilakukan. Setelah pemindahan selesai, kami tidak dapat membalikkannya.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.