Taip di sini untuk mencari

Bolehkah saya menukar jenis ganjaran saya setelah mengemukakan tuntutan?

Tidak, jika anda telah mengemukakan tuntutan ganjaran, kami tidak dapat mengubah jenis ganjaran anda. Oleh itu, pastikan bahawa anda telah memilih jenis ganjaran yang betul sebelum mengemukakan tuntutan.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.