Taip di sini untuk mencari

Mengapakah ada had rujukan?

Kami berkomitmen untuk memastikan ahli komuniti kami mempunyai pengalaman hebat semasa menggunakan aplikasi kami, dan had rujukan membantu kami mengurus bagaimana sebilangan pengguna merekrut peserta kajian baru. Terdapat had rujukan untuk setiap pengguna dan anda mungkin menemui had rujukan tepat di bawah kod rujukan anda di halaman rujukan anda. Oleh kerana kami komited untuk memastikan ahli komuniti kami mempunyai pengalaman hebat menggunakan aplikasi kami, adalah penting ahli baru bergabung dengan kami dengan maklumat tentang aplikasi kami yang tepat. Kami telah menemui kejadian di mana para pengaruh sosial memberi gambaran yang salah mengenai platform Milieu Rewards. Ini telah menghasilkan harapan yang salah untuk anggota baru sehubungan dengan jenis ganjaran yang akan mereka terima.


Setelah had rujukan tercapai, anda tidak akan lagi menerima mata rujukan untuk pengguna baru yang anda rujuk.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.